BBID Obligacje – notowanie obligacji BBI0223

Zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych od dnia 14 maja 2021 r. w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst nastąpi notowanie 14.330 obligacji na okaziciela serii BBI0223 spółki BBI DEVELOPMENT S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO022900024”.

Więcej →

Wprowadzenie na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0223.

Na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 maja 2021 roku, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 14.330 obligacji na okaziciela serii BBI0223 Spółki BBI Development S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Więcej →

Podpisanie Listu intencyjnego – projekt „Roma Tower

W dniu 1 kwietnia 2021 r. spółka współkontrolowana przez Emitenta (PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, powołana jako spółka celowa dla realizacji projektu deweloperskiego „Roma Tower”, położonego u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie zawarła z inwestorem branżowym (spółką zależną zagranicznej grupy deweloperskie) list intencyjny wyrażający wolę obu stron do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej, której przedmiotem będą warunki wspólnej, dalszej realizacji Projektu. Strony Listu postanowiły prowadzić w dobrej wierze negocjacje w celu uzgodnienia postanowień ewentualnej, przyszłej Umowy Inwestycyjnej.

Więcej →

Obligacje na okaziciela serii BBI0123

W dniu 31 marca 2020 roku na podstawie Uchwały GPW, zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 12.000 obligacji na okaziciela serii BBI0123 o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą 269/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dzień 7 kwietnia 2020 roku będzie pierwszym dniem notowania obligacji na okaziciela serii BBI0123 oznaczonych przez KDPW S.A. kodem „PL0022900016”.

Ostatnim dniem notowania ww obligacji będzie 19 stycznia 2023 roku.

Więcej →

Obligacje na okaziciela serii BBI0222

W dniu 30 kwietnia 2019 roku na podstawie Uchwały GPW oraz Uchwały BondSpot, zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 15.000 obligacji na okaziciela serii BBI0222 spółki BBI DEVELOPMENT S.A. o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł.

Więcej →

W dniu 29 kwietnia 2019 r. stała się ostateczna decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy nr IIIOT/125/U/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., udzielająca spółce zależnej tj. Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 Sp. k. pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Kwartał E3) z garażem podziemnym z usługami, handlem i biurami na parterze i 1-szym piętrze wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Pl. Konesera 6 w Warszawie.

Więcej →

Warszawa żyje Koneserem!

Warszawska Praga jest uważana za jedną z 10 najfajniejszych dzielnic Europy (brytyjski Independent, 2018). W samym sercu Starej Pragi, na zrewitalizowanym terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek znajduje się Centrum Praskie Koneser – tętniący życiem kwartał miejski, przywrócony stolicy.  Sercem postindustrialnej przestrzeni jest ogólnodostępny plac Konesera, który został uroczyście oddany miastu i mieszkańcom Warszawy w sobotę, 29 września 2018 roku, podczas pierwszego Warszawskiego Festiwalu Konesera.

Więcej →

Architekt, który rozsławił stolicę Polski na całym świecie. Daniel Libeskind odebrał nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy

31 lipca 2018 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, miała miejsce wielka uroczystość. Daniel Libeskind, światowej sławy architekt, odebrał nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy. Wydarzenie rozpoczęło się wystawą reprodukcji unikalnych niemieckich dokumentów – zakupionych przez Wiceprezesa BBI Development dla Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego – w tym zdjęć i map dotyczących zniszczenia Warszawy z 1939 roku.

Więcej →

Warszawa powstała na gruzach Powstania. Architekt Daniel Libeskind: minuta ciszy to bardzo emocjonalny moment

1 sierpnia 2018 roku minęła 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17 jak co roku w całym kraju zawyły syreny. Ten moment z Powstańcami obserwowali: światowej sławy architekt Daniel Libeskind i Wiceprezes BBI Development Rafał Szczepański. Zaprojektowany przez Daniela Libeskinda wieżowiec, Złota 44 nazywany Żaglem na zawsze zmienił panoramę Warszawy. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem „Faktów o Świecie” TVN24.

Więcej →