Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd BBI DEVELOPMENT S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się: 23 czerwca 2021 roku, o godz. 10:30, w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, w budynku A, piętro II, 02-566 Warszawa