Rozpoczęła się rozbiórka Sezamu

W poniedziałek 16 lutego 2015 r., rozpoczęły się prace rozbiórkowe dawnego domu towarowego Sezam. We wrześniu 2014 r. spółka Nowy Sezam uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę.

Więcej →