Obligacje na okaziciela serii BBI0222

W dniu 30 kwietnia 2019 roku na podstawie Uchwały GPW oraz Uchwały BondSpot, zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 15.000 obligacji na okaziciela serii BBI0222 spółki BBI DEVELOPMENT S.A. o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł.

Więcej →

W dniu 29 kwietnia 2019 r. stała się ostateczna decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy nr IIIOT/125/U/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., udzielająca spółce zależnej tj. Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 Sp. k. pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Kwartał E3) z garażem podziemnym z usługami, handlem i biurami na parterze i 1-szym piętrze wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Pl. Konesera 6 w Warszawie.

Więcej →