Asymilacja obligacji (obligacje serii BBD0225)

W dniu 13 marca 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ( na wniosek Emitenta) dokonał asymilacji obligacji serii BBD0225 oraz serii BBI0225. Liczba papierów wartościowych podlegających asymilacji to 26.000 szt., które zostały zarejestrowane pod kodem ISIN PLO022900040.

Więcej →