Nabycie przez Członków Zarządu łącznie 1.138.960 akcji Emitenta

W dniu 23 lutego 2022 roku Spółka otrzymała Zawiadomienia o nabyciu przez Członków Zarządu łącznie 1.138.960 akcji Emitenta (Porozumienie z dnia 15 listopada 2021 r.)
Po transakcji nabycia Członkowie Zarządu posiadają łącznie 3.284.302 akcje Emitenta, co stanowi 32,23 % udział w kapitale zakładowym Spółki.

Więcej →

Wykup obligacji BBI0222

W dniu 22 lutego 2022 roku BBI Development SA dokonała wykupu 15.000 trzyletnich obligacji oznaczonych jako seria BBI0222 (dalej: „Obligacje”). Łączna wartość świadczenia z tytułu spłaty nominału wykupionych w dniu 22 lutego 2022 r. Obligacji wyniosła 15.000.000,00 PLN .

Więcej →

Emisja obligacji BBD0223

W dniu 22 lutego 2022 roku, w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji, Emitent dokonał emisji oraz przydziału 13.500 nowych, rocznych obligacji oznaczonych serią BBD0223 o łącznej wartości nominalnej 13.500.000,00 PLN

Więcej →