Nabycie przez Członków Zarządu łącznie 1.138.960 akcji Emitenta

W dniu 23 lutego 2022 roku Spółka otrzymała Zawiadomienia o nabyciu przez Członków Zarządu łącznie 1.138.960 akcji Emitenta (Porozumienie z dnia 15 listopada 2021 r.)
Po transakcji nabycia Członkowie Zarządu posiadają łącznie 3.284.302 akcje Emitenta, co stanowi 32,23 % udział w kapitale zakładowym Spółki.