Obligacje na okaziciela serii BBI0123

W dniu 31 marca 2020 roku na podstawie Uchwały GPW, zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 12.000 obligacji na okaziciela serii BBI0123 o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą 269/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dzień 7 kwietnia 2020 roku będzie pierwszym dniem notowania obligacji na okaziciela serii BBI0123 oznaczonych przez KDPW S.A. kodem „PL0022900016”.

Ostatnim dniem notowania ww obligacji będzie 19 stycznia 2023 roku.

Więcej →