Podpisanie Listu intencyjnego – projekt „Roma Tower

W dniu 1 kwietnia 2021 r. spółka współkontrolowana przez Emitenta (PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, powołana jako spółka celowa dla realizacji projektu deweloperskiego „Roma Tower”, położonego u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie zawarła z inwestorem branżowym (spółką zależną zagranicznej grupy deweloperskie) list intencyjny wyrażający wolę obu stron do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej, której przedmiotem będą warunki wspólnej, dalszej realizacji Projektu. Strony Listu postanowiły prowadzić w dobrej wierze negocjacje w celu uzgodnienia postanowień ewentualnej, przyszłej Umowy Inwestycyjnej.

Więcej →