Wykup obligacji BBI0222

W dniu 22 lutego 2022 roku BBI Development SA dokonała wykupu 15.000 trzyletnich obligacji oznaczonych jako seria BBI0222 (dalej: „Obligacje”). Łączna wartość świadczenia z tytułu spłaty nominału wykupionych w dniu 22 lutego 2022 r. Obligacji wyniosła 15.000.000,00 PLN .