Emisja obligacji BBD0223

W dniu 22 lutego 2022 roku, w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji, Emitent dokonał emisji oraz przydziału 13.500 nowych, rocznych obligacji oznaczonych serią BBD0223 o łącznej wartości nominalnej 13.500.000,00 PLN