Akcja STOP Janosikowe ubiega się o nagrodę Prezydenta RP

Akcja STOP janosikowe została zaklasyfikowana do ubiegania się o nagrodę Prezydenta RP w ramach projektu Obywatelska Inicjatywa Lokalna. Zgodnie z regulaminem, opis akcji został umieszczony na Witrynie Obywatelskiej prowadzonej na stronie www.prezydent.pl W styczniu br. Marszałek Adam Struzik zarekomendował akcję zapoczątkowaną przez Rafała Szczepańskiego w konkursie o nagrodę Prezydenta. Jej szczegółowy opis, uwzględniający także ocenę efektów wdrożenia projektu, czy zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem podobnych inicjatyw można znaleźć w następujący sposób: po wpisaniu adresu www.prezydent.pl/witryna-obywatelska, otwiera się mapa Polski, należy kliknąć na obrys województwa mazowieckiego, a następnie na ikonkę Obywatelskiej Inicjatywy Lokalnej. Na 9 pozycji jest opis akcji STOP janosikowe