Oświadczenie w sprawie informacji zawartych w artykule Gazety Wyborczej „Zwrot w sprawie budowy Nycz Tower”

W związku z artykułem opublikowanym w Gazecie Wyborczej w dniu 27.01.2023 r. pt. „Zwrot w sprawie budowy Nycz Tower” PW sp. z o.o. spółka jawna jako podmiot odpowiedzialny i zaangażowany w przedsięwzięcie Roma Tower (błędnie nazywane „Nycz Tower”) oświadcza: Wbrew zawartej w artykule i jego tytule sugestii prace nad inwestycją „Roma Tower” przebiegają zgodnie z planem, bez żadnych zakłóceń.

Opisane w artykule postępowanie nie wpływa na inne procedury administracyjne. Niezależnie od ostatecznych rozstrzygnięć sądowych, nie będą one stanowić przeszkody w realizacji projektu „Roma Tower”. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, o którym w sensacyjnym tonie informuje „Gazeta Wyborcza” zapadł w listopadzie 2022 r., a więc ponad 2 miesiące temu. Wyrok ten jest nieprawomocny.

Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że zastrzeżenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków, który podtrzymał decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, mają charakter proceduralny, dotyczący szczegółowości uzasadnienia przez organ drugiej instancji oceny przedstawionych w postępowaniu dowodów. Sąd nie podważył merytorycznej treści ani uznaniowego charakteru decyzji organów konserwatorskich.

Z tym rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie zgodził się organ drugiej instancji i zaskarżył je do Naczelnego Sądu Administracyjnego, o czym nie poinformowano w artykule. W mocy pozostaje zatem decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która nie ogranicza realizacji inwestycji Roma Tower. W powyższych kwestiach nikt z redakcji Gazety Wyborczej nie kontaktował się z PW sp. z o.o. spółka jawna ani z udziałowcami projektu odpowiadającymi za realizację projektu Roma Tower.