Wprowadzenie na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0223.

Na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 maja 2021 roku, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 14.330 obligacji na okaziciela serii BBI0223 Spółki BBI Development S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł każda.