BBID Obligacje – notowanie obligacji BBI0223

Zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych od dnia 14 maja 2021 r. w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst nastąpi notowanie 14.330 obligacji na okaziciela serii BBI0223 spółki BBI DEVELOPMENT S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO022900024”.