Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 21 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23 czerwca 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2016 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 stycznia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2014 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19 lutego 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26 czerwca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23 października 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19 października 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 października 2010 roku