Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia (12.01.2016)