Rada nadzorcza

Maciej Matusiak

Pan Maciej Matusiak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej (1992). W 1994 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych zaś w 2002 otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadany przez CFA Institute, USA. Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej i doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami.

W latach 1995-1996 pracował jako analityk i dealer papierów wartościowych w Deawoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA. W latach 1996-1998 był analitykiem akcji w Wydziale Zarządzania Aktywami w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA. W okresie 1998-2002 związany z Grupą Commercial Union Polska (obecnie Aviva) – jako analityk akcji początkowo w Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, później w Commercial Union Investment Management (Polska) SA.

Obecnie pełni następujące funkcje: Członek Rady Nadzorczej BEST SA, Członek Rady Nadzorczej Atende SA, Członek Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów SA, Członek Rady Nadzorczej MLP Group SA, Członek Rady Nadzorczej Krakchemia SA.

Pan Maciej Matusiak, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Maciej Matusiak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Karol Żbikowski

Pan Karol Żbikowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej – London Guildhall University i Gdańskiej Akademii Bankowej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Pan Karol Żbikowski w latach 1994-1997 był zatrudniony w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie, natomiast w latach 1997-2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie sprawował funkcję członka zarządu (1997-1998), a następnie prezesa zarządu (1999-2003). W latach 2003-2005 był doradcą w Enterprise Investors, a w latach 2004-2005 partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku był doradcą zarządu Orbis S.A. Od 2005 roku pracował w grupie Unicredit CAIB – był prezesem zarządu IR Services sp. z o.o., od 2006 roku dyrektorem zarządzającym w Unicredit Markets & Investment Banking. Od 2008 do 2011 roku Pan Karol Żbikowski był członkiem zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. oraz przewodniczył radom nadzorczym spółek z Grupy WSiP – operatora logistycznego Alfa Logis oraz Wydawnictwa Zielona Sowa. W latach 2011-2015 był wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu Incentive Solutions Polska. Od listopada 2018 jest prezesem zarządu Platige Image S.A.. oraz członkiem zarządu spółek grupy Platige. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych Grupy Kapitałowej Fasing S.A., Elektrim Telekomunikacja sp. z o.o. – większościowego udziałowca Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era), Cersanit S.A., WSiP S.A., Magellan S.A. Echo Investment S.A., Sanok Rubber Company S.A., Open Finance TFI S.A. Elektrobudowa S.A., Mercor S.A oraz Best S.A. Jest zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej Prochem S.A., członkiem RN BBI Development SA oraz Dobro sp z o.o.

Pan Karol Żbikowski, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Karol Żbikowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Paweł Turno

Studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w którym przez dwa lata pracował jako pracownik naukowy. Był jednym z założycieli i w latach 1989-1997 Prezesem Zarządu Emax Sp. z o.o. oraz w latach 1990-1994 założycielem i Prezesem Zarządu AMS S.A. W latach 1998-2015 założycielem i Prezesem Zarządu BB Investment S.A.

Aktualnie pełni następujące funkcje: Prezes Zarządu Brainbox Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej BBI Development S.A., Członek Rady Nadzorczej Public Profits Sp. z o.o, Członek Zarządu Rolniczej Spółki Olejarskiej Sp. z o.o.

Obecnie jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Stowarzyszenia Domus Polonorum oraz Członkiem Zarządu Fundacji Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Pan Paweł Turno, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Paweł Turno nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Wojciech Napiórkowski

Pan Wojciech Napiórkowski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada także tytuł Master of Business Administration programu Politechniki Warszawskiej oraz London Business School.

W latach 1999 – 2003 pracował jako Investment Manager w Emerging Ventures Limited. W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Advent International, natomiast w latach 2007 – 2011 Dyrektora w Bridgepoint Capital. W latach 2012 – 2014 był Wiceprezesem Zarządu w Investors TFI. W latach 2014-2018 był Dyrektorem Zarządzającym funduszem Aktivist FIZ.

W latach 2012-2020 sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w GTC S.A. – największej spółce deweloperskiej w CEE. W latach 2012-2020 członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu w Trakcja PRKI S.A.

Ponadto, Pan Napiórkowski sprawuje obecnie funkcję członka niezależnego Rady Nadzorczej w Ferro S.A., BBI Development S.A., Boombit S.A., oraz Soho Development S.A.

Pan Wojciech Napiórkowski nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Wojciech Napiórkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Leszek Nowina-Witkowski

Pan Leszek Nowina-Witkowski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Francuskiego, gdzie uzyskał „Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées du Droit Français et Européen”.

Od 2008 roku jest adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie. Były wykładowca postępowania cywilnego dla aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2001 – 2002 – pracował jako prawnik w warszawskim biurze kancelarii Clifford Chance w dziale korporacyjnym/nieruchomości, głównie dla klientów francuskich.

Lata 2003 – 2004 to praca w charakterze prawnika in-house w Krajowym Centrum Wierzytelności Ultimo sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.

W latach 2005 – 2007 pracował i odbywał praktyki aplikanta adwokackiego w kancelarii Zdanowicz i Wspólnicy sp. j. w Warszawie.

W latach 2007 – 2018 jako współzałożyciel pełnił wraz ze wspólnikiem funkcję partnera zarządzającego Kancelarii NWS Adwokaci, Nowina-Witkowski, Szperl i Wspólnicy sp.k. Prowadził dział nieruchomości oraz obsługi klientów korporacyjnych.

Obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

Leszek Nowina-Witkowski jako adwokat ma wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej projektów deweloperskich.

Pan Leszek Nowina-Witkowski, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Leszek Nowina-Witkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Robert Jakoniuk

Pan Robert Jakoniuk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej . W latach 1994 – 1999 był zatrudniony jako dyrektor finansowy we Franke Sp. z o.o. Od 2000 do 2001 pracował jako dyrektor finansowy w Media Markt Polska Sp. z o.o. a następnie od 2002 do 2019 jako CFO i członek zarządu w Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. Pan Robert Jakoniuk odpowiadał za obszary kontrolingu, księgowości, HR, IT, prawny i compliance oraz kontroli wewnętrznej. W latach 2011-2021 był członkiem Komitetu Wykonawczego, a następnie członkiem Rady Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

Obecnie Pan Robert Jakoniuk jest członkiem zarządu Gosk Development Sp. z o.o. oraz Mark Sp. z o.o.

Pan Robert Jakoniuk, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Robert Jakoniuk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Dokumenty