Rada nadzorcza

Maciej Matusiak- Sekretarz RN

Pan Maciej Matusiak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej (1992). W 1994 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych zaś w 2002 otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadany przez CFA Institute, USA. Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej i doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami.

W latach 1995-1996 pracował jako analityk i dealer papierów wartościowych w Deawoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA. W latach 1996-1998 był analitykiem akcji w Wydziale Zarządzania Aktywami w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA. W okresie 1998-2002 związany z Grupą Commercial Union Polska (obecnie Aviva) – jako analityk akcji początkowo w Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, później w Commercial Union Investment Management (Polska) SA.

Obecnie pełni następujące funkcje: Członek Rady Nadzorczej Drop SA, Członek Rady Nadzorczej MLP Group SA, Członek Rady Nadzorczej Atende SA, Członek Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów SA, Członek Rady Nadzorczej Libet SA., Członek Rady Nadzorczej VRG S.A. Kraków.

Pan Maciej Matusiak, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Maciej Matusiak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Karol Żbikowski

Pan Karol Żbikowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej – London Guildhall University i Gdańskiej Akademii Bankowej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Pan Karol Żbikowski w latach 1994-1997 był zatrudniony w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie, natomiast w latach 1997-2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie sprawował funkcję członka zarządu (1997-1998), a następnie prezesa zarządu (1999-2003). W latach 2003-2005 był doradcą w Enterprise Investors, a w latach 2004-2005 partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku był doradcą zarządu Orbis S.A. Od 2005 roku pracował w grupie Unicredit CAIB – był prezesem zarządu IR Services sp. z o.o., od 2006 roku dyrektorem zarządzającym w Unicredit Markets & Investment Banking. Od 2008 do 2011 roku Pan Karol Żbikowski był członkiem zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. oraz przewodniczył radom nadzorczym spółek z Grupy WSiP – operatora logistycznego Alfa Logis oraz Wydawnictwa Zielona Sowa. W latach 2011-2015 był wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu Incentive Solutions Polska. Od listopada 2018 jest prezesem zarządu Platige Image S.A.. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych Grupy Kapitałowej Fasing S.A., Elektrim Telekomunikacja sp. z o.o. – większościowego udziałowca Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era), Cersanit S.A., WSiP S.A., Magellan S.A. Echo Investment S.A., Sanok Rubber Company S.A., Open Finance TFI S.A. Elektrobudowa S.A. Jest zastępcą przewodniczącego Rad Nadzorczych Mercor S.A. i Prochem S.A. oraz członkiem rady Best S.A.

Pan Karol Żbikowski, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Karol Żbikowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Paweł Turno- Przewodniczący RN

Studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w którym przez dwa lata pracował jako pracownik naukowy. Był jednym z założycieli i w latach 1989-1997 Prezesem Zarządu Emax Sp. z o.o. oraz w latach 1990-1994 założycielem i Prezesem Zarządu AMS S.A. W latach 1998-2015 założycielem i Prezesem Zarządu BB Investment S.A.

Aktualnie pełni następujące funkcje: Prezes Zarządu Brainbox Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej BBI Development S.A., Członek Rady Nadzorczej Public Profits Sp. z o.o, Członek Zarządu Rolniczej Spółki Olejarskiej Sp. z o.o.

Obecnie jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Stowarzyszenia Domus Polonorum oraz Członkiem Zarządu Fundacji Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Pan Paweł Turno, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Paweł Turno nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Maciej Radziwiłł- Zastępca Przewodniczącego RN

Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada także tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Stanu Illinois. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:
w latach 1987-1990 Asystent i wykładowca – Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii
w latach 1991-1993 Konsultant – NBS Dewe Rogerson
w latach 1993-1994 Szef Działu Analiz – Creditanstalt Securities S.A.
w latach 1994-1995 Vicepresident (equity research) – Credit Suisse First Boston Ltd.
w latach 1995-1998 Dyrektor – Union Bank of Switzerland and Warburg Dillon Read
od 1998 do chwili obecnej Prezes Zarządu – Cresco Financial Advisors sp. z o.o
od IV do IX 2002 Prezes Zarządu – Elektrim S.A.
od 2001 do 2012 Prezes Zarządu – Trakcja Polska S.A.

Ponadto pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej m.in. GPW SA, Trakcja PRKI SA, w spółkach: PKP Energetyka SA, AB Kauno Tiltai, Quercus TFI S.A. Skarbiec Holding SA, Skarbiec TFI SA,

Maciej Radziwiłł jest członkiem organów nadzoru:
Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Fundacja Trzy Trąby, EBS SA, Ozen sp. z o.o. Korona Pomorska SA.

Jest członkiem zarządu Fundacji XX Czartoryskich, MLV 22 sp. z o.o. i MLV 21 sp. z o.o.

Artur Lebiedziński

Pan Artur Lebiedziński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1998 rok) oraz posiada tytuł MBA (2003 rok) zdobyty w International Institute for Management Development (IMD) w Lozannie, Szwajcaria.

W latach 1997 – 2000 oraz 2004 – 2006 pracował w CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 2001 – 2002 był zatrudniony w zespole bankowości inwestycyjnej Bank of America w Londynie.
W latach 2006 – 2007 pracował na stanowisku Dyrektora w Societe Generale w Warszawie, gdzie był odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację transakcji finansowania strukturalnego i dłużnego.
W latach 2007 – 2013 zarządzał firmą OMNICAPITAL świadczącą usługi doradztwa finansowego, przede wszystkim w sektorze nieruchomości, energetyki oraz handlu.
W okresie od września 2013 do lutego 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości SA.
W chwili obecnej m.in. mniejszościowy udziałowiec i Członek Zarządu Greenstone Sp. z o.o. zarządzającej nieruchomościami komercyjnymi. Ponadto pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji KGL SA., Członka Rady Nadzorczej Unidevelopment S.A. oraz SmarterApps Sp. z o.o.

Pan Artur Lebiedziński, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Artur Lebiedziński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Wojciech Napiórkowski

Wojciech Napiórkowski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada także tytuł Master of Business Administration programu Politechniki Warszawskiej oraz London Business School.

W latach 1999 – 2003 pracował jako Investment Manager w Emerging Ventures Limited. W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Advent International, natomiast w latach 2007 – 2011 Dyrektora w Bridgepoint Capital.
W latach 2012 – 2014 był Wiceprezesem Zarządu w Investors TFI.  W styczniu 2014 roku został Dyrektorem Zarządzającym funduszem Aktivist FIZ.
Ponadto, Pan Napiórkowski sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej w Ferro S.A., Trakcja PRKI, Adiuvo Investments S.A., Soho Development S.A. oraz Qumak S.A..
W latach 2012-2103 sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w GTC S.A. – największej spółce deweloperskiej w CEE.

Dokumenty