Akcjonariat

Kapitał zakładowy BBI Development S.A. wynosi 50.945.825,00 zł i dzieli się na 10.189.165 akcji zwykłych.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1.003.649 9,85 9,85
Fundusze QUERCUS TFI S.A. 986.527 9,68 9,68

 

Akcje BBI Development SA posiadane przez Członków Zarządu

Michał Skotnicki 410.325 4,03%
Piotr Litwiński 115.500 1,13%
Rafał Szczepański 428.740 4,21%
Krzysztof Tyszkiewicz 429.740 4,22%
ŁĄCZNIE 1.483.805 14,56%