Akcjonariat

Kapitał zakładowy BBI Development S.A. wynosi 50.667.920,00 zł i dzieli się na 10.133.584 akcji zwykłych.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Michał Skotnicki 1 201 310 11,85 11,85
Rafał Szczepański 1 193 299 11,78 11,78
Krzysztof Tyszkiewicz 1 158 289 11,43 11,43

 

Akcje BBI Development SA posiadane przez Członków Zarządu

Michał Skotnicki 1 201 310 11,85%
Rafał Szczepański 1 193 299 11,78%
Krzysztof Tyszkiewicz 1 158 289 11,43%
Piotr Litwiński 448 964 4,43%
ŁĄCZNIE 4 001 862 39,49%