Akcjonariat

Kapitał zakładowy BBI Development S.A. wynosi 50.667.920,00 zł i dzieli się na 10.133.584 akcji zwykłych.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Michał Skotnicki 1 089 860 10,76 10,76
Rafał Szczepański 1 081 849 10,68 10,68
Krzysztof Tyszkiewicz 1 046 839 10,33 10,33

 

Akcje BBI Development SA posiadane przez Członków Zarządu

Michał Skotnicki 1 089 860 10,76%
Rafał Szczepański 1 081 849 10,68%
Krzysztof Tyszkiewicz 1 046 839 10,33%
Piotr Litwiński 393 314 3,88%
ŁĄCZNIE 3 611 862 35,64%