Akcjonariat

Kapitał zakładowy BBI Development S.A. wynosi 50.945.825,00 zł i dzieli się na 10.189.165 akcji zwykłych.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1 003 649 9,85 9,85

 

Akcje BBI Development SA posiadane przez Członków Zarządu

Michał Skotnicki 951 053 9,334%
Piotr Litwiński 393 314 3,860%
Rafał Szczepański 969 468 9,515%
Krzysztof Tyszkiewicz 970 467 9,524%
ŁĄCZNIE 3 284 302 32,233%