Akcjonariat

Kapitał zakładowy BBI Development S.A. wynosi 50.945.825,00 zł i dzieli się na 10.189.165 akcji zwykłych.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1.000.000 9,81 9,81
Fundusze QUERCUS TFI S.A. 994.119 9,76 9,76
Maciej Radziwiłł 657.149 6,45 6,45

 

Akcje BBI Development SA posiadane przez Członków Zarządu

Michał Skotnicki 410.325 4,03%
Piotr Litwiński 115.500 1,13%
Rafał Szczepański 428.740 4,21%
Krzysztof Tyszkiewicz 429.740 4,22%
ŁĄCZNIE 1.483.805 14,56%