Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (12.01.2016)