Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (12.01.2016)