Inne projekty społeczno-kulturalne

Poszukiwanie Architektury

Spółka BBI Development SA wspólnie z oddziałem warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich i Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej podjęła rozważania na temat funkcji i znaczenia architektury w przestrzeni miejskiej, kierunków rozwoju miasta, w tym jego ścisłego centrum, co zaowocowało organizacją cyklu seminariów i konferencji pod wspólnym tytułem „Poszukiwanie Architektury”. W spotkaniach panelowych wzięli udział wybitni architekci i wykładowcy Politechniki Warszawskiej. Zorganizowano także m.in. konkurs dla studentów wydziałów artystycznych na wykonanie w dowolnej technice panoramy Warszawy oraz wystawę prac profesora Andrzeja Strumiłły połączoną z aukcją dzieł sztuki. Uzyskane podczas aukcji środki zostały przekazane na dzieła Fundacji Sue Ryder.

Dziedziniec Dialogu

BBI Development SA włączyło się także w wydarzenie „Dziedziniec Dialogu” zorganizowane w 2013 r. w Warszawie przez Archidiecezję Warszawską i Centrum Myśli Jana Pawła II pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Podobne wydarzenia zostały zorganizowane w innych krajach Europy. Celem cyklu spotkań, dyskusji, koncertów i spektakli było poszukiwanie w nowoczesnym świecie wspólnych wartości, które łączą a nie dzielą.

Festiwal Gorzkie Żale

W ramach obchodów uroczystości kanonizacji Jana Pawła II w marcu i kwietniu 2014 r. odbył się w Warszawie Międzynarodowy Festiwal teatralno-muzyczny „Gorzkie Żale”, którego sponsorem była BBI Development SA. W ramach tego projektu Spółka wsparła cykl spektakli teatralnych, koncertów, instalacji artystycznych oraz animacji dla dzieci, które realizowane były przy współpracy wybitnych artystów. Ich motywem przewodnim było poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące filozofii, teologii i kultury przez pryzmat sztuki skupionej wokół wątków pasyjnych, żałobnych, wielkopostnych i wielkanocnych.

Wystawa Papieska

W maju 2011 r. w Zamku Królewskim w Warszawie oraz równolegle w Muzeum Kapitolińskim w Rzymie odbyła się wystawa unikatowych zdjęć autorstwa Vittoriano Rastello dokumentujących życie Jana Pawła II. BBI Development SA przekazała środki na organizację polskiej części wystawy zatytułowanej „Wyniesiony na ołtarze”.

Wielokulturowe Liceum im. Jacka Kuronia

Wspierając rozwój Pragi oraz dbając o jej kulturowe dziedzictwo pracownia projektowa Juvenes-Projekt Sp. z o.o., opracowała projekt rewitalizacji XIX-wiecznego budynku położonego przy ulicy Kłopotowskiego 31 (dawniej ulica Szeroka) z przeznaczeniem na siedzibę Wielokulturowego Liceum im. Jacka Kuronia. Budynek szkoły odnowiono zgodnie z tymi projektami.

Ten sam cel zachowania materialnego dziedzictwa Pragi przyświecał innemu społecznemu działaniu spółki – dokumentacji konserwatorskiej remontu elewacji przedwojennej Kamienicy pod Sowami przy ulicy Okrzei 26.

Spółka wsparła także remont innego praskiego obiektu – domu Zgromadzenia Sióstr Loretanek, w którym mieści się Świetlica Środowiskowa „Dom Ojca Ignacego” przy ul. Kłopotowskiego 18.

Komisja Dialogu Społecznego

W ramach działań na rzecz rozwoju Pragi Północ, członkowie Zarządu BBI Development SA oraz Juvenes-Projekt Sp. z o.o., działają w ramach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Przez wiele lat przewodniczącym tego społecznego ciała działającego przy Zarządzie Dzielnicy był członek Zarządu spółki Krzysztof Tyszkiewicz. W tej chwili działa w Komisji jako jej wiceprzewodniczący.