Działalność społeczna

Aktywność członków Zarządu BBI Development SA w działalność pozabiznesową wynika z przekonania, że wspólne dobro osiąga się, gdy pracują na jego rzecz wszyscy uczestnicy życia społecznego i publicznego. Z tego przekonania wzięła się także kilkuletnia batalia pod hasłem „Stop Janosikowe”.

STOP Janosikowe

W 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z przepisami ustawy zasadniczej części przepisów tzw. ustawy „janosikowej” nakładającej nieproporcjonalnie wysokie zobowiązania fiskalne na Województwo Mazowieckie. Rok wcześniej rozpatrując skargę Warszawy i Krakowa Trybunał Konstytucyjny w Postanowieniu Sygnalizacyjnym stwierdził, że „janosikowe” narusza porządek prawny Rzeczpospolitej.

A wszystko zaczęło się od zaangażowania BBI Development SA oraz Juvenes-Projekt Sp. z o.o. w sprawę ogromnych wydatków, które rok w rok ponoszą Miasto Stołeczne Warszawa oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego na mniej zamożne obszary kraju kosztem własnych mieszkańców. Na wniosek Rafała Szczepańskiego obie spółki zleciły dr Marcinowi Wiąckowi ekspertyzę prawną dotyczącą konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. regulującej tzw. „janosikowe”. Ekspertyza prawna, stwierdzająca naruszenie konstytucji przez niesprawiedliwe „janosikowe” stała się podstawą do wystąpienia ze skargami konstytucyjnymi przez Warszawę i Kraków. Zapadła także decyzja o przygotowaniu obywatelskiego projektu ustawy nowelizującej „janosikowe”, zgodnie ze standardami polskiej konstytucji. Inicjatorem społecznej akcji „Stop Janosikowe” był Rafał Szczepański, który stanął na czele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2011 r. komitet rozpoczął akcję zbierania 100 tysięcy podpisów pod projektem nowelizacji ustawy. 9 sierpnia 2011 r. komitet obywatelski wspierany przez samorządowców i działaczy społecznych, złożył w Sejmie 157 tysięcy podpisów pod projektem nowelizacji ustawy.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy odbyło się 15 lutego 2012 r. Prace nad nowelizacja Ustawy trwają.