Wspieranie kultury

Muzea

Spółka aktywnie wspiera działalność stołecznych muzeów: Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Muzeum Warszawskiej Pragi

Przedstawiciele Zarządu BBI Development SA od wielu lat prowadząc działalność biznesową na warszawskiej Pradze angażują się w działania służące rozwojowi tej dzielnicy. Pracują także na rzecz utrwalenia dziedzictwa materialnego Pragi. Dlatego od początku aktywnie wsparli ideę utworzenia Muzeum Warszawskiej Pragi. Spółka przekazał środki, które sfinansowały wstępne prace służące dokumentacji obiektów przekazywanych przez prażan na rzecz przyszłego Muzeum.
Gdy w 2008 r. projekt budowy Muzeum Warszawskiej Pragi został wykreślony z wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Stołecznego Warszawy, członkowie Zarządu BBI Development SA wraz ze społecznikami angażowali się w działania zmierzające do realizacji tego projektu przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania te zakończyły się sukcesem.

W tym samym roku Spółka podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej i lokalowej dla tworzącego się Muzeum poprzez udostępnienie na ekspozycje czasowe i prace biurowe części zabytkowego budynku Rektyfikacji w Centrum Praskim Koneser, gdzie zorganizowano wiele wystaw, które pokazały potencjał warszawskiej Pragi jako ciekawego i inspirującego miejsca, do dziś pozbawionego rzetelnego historycznego udokumentowania i muzealnej ekspozycji.

W uznaniu zasług Spółki dla przyszłego Muzeum oraz dla Pragi Krzysztof Tyszkiewicz z Zarządu BBI Development SA został zaproszony do udziału w pracach komisji konkursowej, która wyłoniła zwycięski projekt aranżacji stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi.

Otwarcie Muzeum Warszawskiej Pragi jesienią 2014 r. będzie także sukcesem społeczników i firm działających na Pradze, w tym spółki BBI Development SA, które wsparły tę ideę.

Muzeum Powstania Warszawskiego

BBI Development SA zaangażowała się także we współpracę z najbardziej znanym stołecznym muzeum – Muzeum Powstania Warszawskiego. Architekci z pracowni Juvenes-Projekt przygotowali dokumentację techniczną poprzedzającą remont zabytkowego fotoplastykonu położonego przy Al. Jerozolimskich w Warszawie, na potrzeby działań dydaktycznych i ekspozycyjnych Muzeum. We współpracy z Muzeum, Spółka przygotowała także wystawę plenerową, dokumentującą historię okolic Placu Krasińskich, w tym heroicznych dni Powstania Warszawskiego, która była eksponowana, w tym historycznym miejscu w 2011 r. Obecnie wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowywana jest wystawa prezentująca historię okolic ulicy Marszałkowskiej, w tym bohaterskich działań Powstańców prowadzonych, w tym rejonie Warszawy. Projekt wpisuje się w obchody 70-tej Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W ramach współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, spółka udostępniła budynek dawnego kina Wars na organizację jednej z edycji festiwalu „Niewinni Czarodzieje”, poświęconego bohemie warszawskiej lat 50-tych i 60-tych.

Muzeum Polskiej Wódki

Zgodnie z koncepcją konsekwentnie realizowaną przez Zarząd Spółki na terenie Centrum Praskiego Koneser znajdzie się muzeum. W czerwcu 2014 r. BBI Development SA podpisała umowę, na mocy której w zabytkowym budynku Rektyfikacji, jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów Konesera znajdzie miejsce unikalne na skalę europejską Muzeum Polskiej Wódki. Spółka pozyskała do realizacji tego projektu bardzo poważnych partnerów w postaci grupy Pernod Ricard oraz Stowarzyszenia Polska Wódka.

Trwa organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich konkurs na zagospodarowanie unikatowych wnętrz budynku Rektyfikacji z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum. Otwarcie Muzeum Polskiej Wódki planowane jest na 2017 r.

Przez kilka miesięcy, na przełomie 2009 i 2010 r. na terenie Centrum Praskiego Koneser działała filia Muzeum Starych Samochodów z Otrębusów. Na Pradze były eksponowane wyjątkowe, zabytkowe auta, związane z historią naszego kraju. Ponadto Spółka miała także wkład w realizację stałej ekspozycji Muzeum Żydów Polskich. Przez kilka miesięcy, w należącym do BBI Development SA budynku dawnego kina Wars, Mirosław Nizio, znany autor muzealnych ekspozycji przygotowywał makietę żydowskiego miasteczka, która zostanie zrealizowana w Muzeum w ramach stałej ekspozycji. Ponadto Spółka BBI Development SA, wspierała przez lata galerie, które działały na terenie Centrum Praskiego Koneser, m.in.: Galerię Klimy Bocheńskiej, od lat promującą sztukę młodych artystów oraz Galerię Klatka, także związaną z młodą polską sztuką.

Teatry

Warlikowski

Koneser, jako teren poprzemysłowy, wyłączony z działalności produkcyjnej, jego opustoszałe, zabytkowe i współczesne budynki inspirował wielu artystów, którzy pojawili się w tej przestrzeni, jako pierwsi po ustaniu produkcji alkoholu. To tu właśnie odbyła się premiera „Aniołów w Ameryce”, „Dybuka”, czy „Kruma” – wybitnych spektakli Krzysztofa Warlikowskiego, wówczas jeszcze działającego w ramach stołecznego Teatru Rozmaitości. Po latach reżyser powrócił do Konesera ze swoim Nowym Teatrem, z którym zrealizował w przestrzeniach należących do spółki spektakl „(A)Pollonia”, który swą premierę miał podczas festiwalu w Awinionie.

Wytwórnia

Chronologicznie pierwszym teatrem działającym na stałe w Koneserze przez kilka lat był off-owy Teatr Wytwórnia Małgorzaty i Janusza Owsianych. Na deskach tej placówki odbyło się wiele znaczących spektakli. Prapremiery miały dramaty chętnie później prezentowane także w teatrach instytucjonalnych. Spółka przez lata wspierała projekty realizowane w teatrze, który ostatecznie przestał działać kilka lat temu.

Teatr Konsekwentny

W Koneserze przez ponad rok działał inny nieinstytucjonalny projekt teatralny – Teatr Konsekwentny. BBI Development SA udzielił teatrowi gościny w Koneserze w trudnym dla zespołu czasie, po utracie dotychczasowej siedziby. Na Pradze miało miejsce kilka premier, eksploatowano także wcześniejsze spektakle.

Teatr WarSawy

Ostatecznie spółka udostępniła Teatrowi Konsekwentnemu budynek dawnego kina Wars przy Rynku Nowego Miasta 5/7, w którym z powodzeniem od maja 2013 r. realizuje on spektakle jako Teatr WarSawy ożywiając Rynek Nowego Miasta. To tu odbywają się najmodniejsze obecnie spektakle Warszawy z cyklu „Pożar w burdelu”. Docelowo budynek Warsa ma zostać przekazany przez Miasto Stołeczne Warszawa na działalność kulturalną, wpisując ten obiekt w koncepcję ożywienia Starego i Nowego Miasta. Trwa procedura zamiany tego budynku będącego własnością Spółki z przeznaczeniem na funkcję kulturalną na inną nieruchomość, położoną w Warszawie.

Projekty specjalne

BBI Development SA od lat udziela wsparcia finansowego wielu projektom kulturalnym i społecznym adresowanym do mieszkańców Pragi Północ i Warszawy.

Lato Konesera

Gdy BBI Development SA przejął nieruchomość dawnej Wytwórni Wódek Koneser, wspólnie z Miastem st. Warszawa latem 2008 r. zorganizowała cykl ponad 200 imprez kulturalnych i społecznych pod szyldem Lato Konesera adresowanych zarówno do mieszkańców Pragi, jak i całej Warszawy. Uczestnikami tego artystycznego przedsięwzięcia byli także liczni turyści.

W ramach tego projektu mającego na celu społeczną i kulturalną rewitalizację okolic ulic Ząbkowskiej, Brzeskiej, Nieporęckiej i Markowskiej odbyły się między innymi: Festiwal Tańca Nowoczesnego „Ciało/Umysł”, liczne koncerty (także w ramach Warszawskiej Jesieni), spektakle teatralne, wystawy i happeningi organizowane przez młodych twórców. W letnim kinie pod gwiazdami odbywał się festiwal filmów niezależnych. Osobne projekty przygotowali prascy społecznicy, działający na rzecz społecznej aktywizacji dzieci i młodzieży.

Noc Pragi

Od kilku lat Urząd Dzielnicy Praga Północ wspólnie z artystami i aktywistami społecznymi działającymi na Pradze, organizują w czerwcu w ciągu jednej nocy szereg imprez kulturalnych, które mają pokazać potencjał, wielobarwność i atrakcyjność tej dzielnicy. Kluby, restauracje i galerie działające w okolicach ulic Ząbkowskiej, Targowskiej, Inżynierskiej, 11 listopada, przygotowują programy kulturalne dla tłumnie odwiedzających je gości. Zwyczajowo już, kulminacyjnym punktem Nocy Pragi są koncerty specjalne, które odbywają się na terenie Centrum Praskiego Koneser i są organizowane we współpracy z BBI Development SA.

Strefa Konesera

W przeddzień rozgrywek na Euro 2012, w Centrum Praskim Koneser została otwarta strefa rozrywki, wspólnego oglądania rozgrywek, koncertów, zajęć sportowych nazwana „Strefą Konesera”. Animowali ją społecznicy i kluby działające na terenie Konesera, między innymi „Czysta Ojczysta”. W ramach tego projektu organizowane były sportowe rozgrywki dla mieszkańców Pragi i całej Warszawy, odbywały się wspólne pokazy meczy, do odpoczynku kusiła usypana między zabytkowymi budynkami piaszczysta plaża.

Festiwal Barei

Dzięki pomocy BBI Development SA młodym aktywistom warszawskim udało się zorganizować „Festiwal Barei”, podczas którego w dawnym kinie Wars, w odtworzonym PRL-owskim klimacie wyświetlano jego filmy, przy okazji realizując wspierające projekty społeczne i kulturalne.

Męskie Granie

Na terenie Centrum Praskiego Koneser odbyły się także koncerty w ramach projektu „Męskie Granie”. Muzycy skupieni wokół tego konceptu artystycznego gościli na warszawskiej Pradze przez trzy kolejne lata w 2010, 2011 i 2012 r.

Warszawska Jesień

W latach 2005 – 2014 jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych na Pradze były koncerty organizowane w ramach Warszawskiej Jesieni. Spółka co roku udostępniała Filharmonii Narodowej, organizatorowi festiwalu przestrzeń w Centrum Praskim Koneser na próby i koncerty.

Koncert kantora Josepha Malovanego

Spółka ma także swój udział w zorganizowaniu na warszawskiej Pradze wyjątkowego koncertu niezrównanego mistrza żydowskiej pieśni religijnej Josepha Malovanego – kantora synagogi przy Piątej Alei w Nowym Jorku. Towarzyszył mu chór synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu oraz pianista Waldemar Malicki. Koncert, który miał miejsce w ramach festiwalu „Muzyczna Praga” w 2007 r. był zatytułowany „Tradycja Ulicy Szerokiej”. Został zorganizowany przy wsparciu Stowarzyszenia Ulicy Szerokiej, w którym działali członkowie Zarządu Spółki. Przesłaniem koncertu była odbudowa synagogi Lessla na narożniku ulic Kłopotowskiego (dawniej Szerokiej) i Jagiellońskiej.

W ramach wspierania działalności kulturalnej na Pradze, BBI Development SA pomogła w 2012 r. w zorganizowaniu wspólnie z Warszawską Operą Kameralną w Katedrze pod wezwaniem Św. Floriana festiwalu organowego.

BBI Development SA przez kilka lat wspierała także Towarzystwo Śpiewacze Harfa, jeden z najstarszych, działających Warszawie od 1906 r. chór męski. Spółka wsparła także w 2008 r. koncert zorganizowany z udziałem chóru Harfa z okazji 64-tej rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego.