Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

To co może dać przedsiębiorca społeczeństwu najważniejszego, to swój czas, zaangażowanie i doświadczenie. Pieniądze są ważne, ale to za mało.

BBI Development SA jest firmą, która od lat realizuje inwestycje w ważnych i eksponowanych miejscach Warszawy. Jesteśmy przekonani, że jako stabilna i odpowiedzialna firma mamy także zobowiązania wobec otoczenia, w którym działamy. Dlatego od lat wspieramy i inspirujemy szereg działań społecznych i kulturalnych prowadzonych na terenie Warszawy, wydajemy publikacje i przygotowujemy ekspozycje poświęcone historii Warszawy, a przedstawiciele Spółki angażują się w działalność publiczną. Dla nas określenie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu nie jest tylko pustym hasłem, jesteśmy przekonani, że warto działać na rzecz dobra wspólnego O naszym zaangażowaniu świadczą poniższe projekty zrealizowane przy udziale naszej spółki.