Obligacje na okaziciela serii BBI0222

W dniu 30 kwietnia 2019 roku na podstawie Uchwały GPW oraz Uchwały BondSpot, zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 15.000 obligacji na okaziciela serii BBI0222 spółki BBI DEVELOPMENT S.A. o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą 407/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz o Uchwałą Nr 109/0/19 Zarządu BondSpot S.A., dzień 15 maja 2019 roku będzie pierwszym dniem notowania obligacji na okaziciela serii BBI0222 oznaczonych przez KDPW S.A. kodem „PLNFI1200208”.

Ostatnim dniem notowania ww obligacji będzie 10 luty 2022 roku.