Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menadżerów 2015

Z radością informujemy, że firma BBI Development S.A. zajęła 2 miejsce (kategoria: Nieruchomości i branża budowlana) w szóstej edycji badania Antal „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów”.
W badaniu tym respondenci nie są ograniczeni listą odpowiedzi i mogą wskazać dowolną firmę.
O przyznaniu tytułów zadecydowały głosy 3427 specjalistów i menedżerów z całego kraju reprezentujących różne branże.

Badanie potwierdza, iż firmy stale muszą dbać o swój wizerunek na rynku. Ankietowani biorący udział w badaniu wskazywali silne strony ocenianych spółek, a także odpowiadali na pytanie, z jakich źródeł pozyskują wiedzę o pracodawcach. Wyniki badania wskazują na znaczący spadek wysokości wynagrodzenia jako kryterium wyboru miejsca pracy. Ważniejsze od wynagrodzenia są wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania i kultura organizacyjna oraz innowacyjność.
Najważniejszym źródłem wiedzy o firmie są dla specjalistów i menedżerów zatrudnieni w niej znajomi. Niezmiennie istotne źródła wiedzy to publikacje w mediach i opinie zamieszczane w Internecie.

LAUREAT_NPP