Uchwalenie Programu Skupu Akcji Własnych

Zarząd BBI Development przyjął w dniu 2 grudnia 2015 r. Program Skupu Akcji Własnych Emitenta dokonywanego na podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki uchwałą Nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2015 roku.

Program skupu akcji własnych zakłada skup do 5,8 mln akcji za nie więcej niż 2,92 mln zł.
Akcje mogą być kupowane do dnia 30 czerwca 2016 r.

Maksymalna, jednostkowa, cena nabycia akcji własnej w transakcji nie może przekroczyć 2 zł
Celem skupu akcji jest ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego BBI Development S.A.