Stock Exchange

The share capital of BBI Development S.A. amounts to PLN 50,667,920.00 and is divided into 10,133,584 ordinary shares.

Pokaż wykresy BBIDEV
* dane w czasie godzin sesji opóźnione 15 minut

Pokaż wykresy BBIDEV

The data come from the Warsaw Stock Exchange trading service bossa.pl

bossa