Committees

Audit Committee

  • Mr. Maciej Matusiak – Chairman
  • Mr. Artur Lebiedziński
  • Mr. Karol Żbikowski

W dniu 17 października 2017 roku Rada Nadzorcza, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, uchwaliła następujące dokumenty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania komitetu audytu oraz wyboru podmiotu uprawnionego do dokonywania czynności rewizji finansowej: 1) Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej BBI Development S.A.; 2) Polityka wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej BBI Development S.A.; 3) Procedurę wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej BBI Development S.A.; 4) Polityka Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci.

Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła odpowiednie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej w zakresie postanowień odnoszących się do powoływania oraz funkcjonowania Komitetu Audytu.

Regulamin KA (17.10.2017)

Remuneration Committee

  • Mr. Paweł Turno – Chairman
  • Mr. Wojciech Napiórkowski