W dniu 29 kwietnia 2019 r. stała się ostateczna decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy nr IIIOT/125/U/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., udzielająca spółce zależnej tj. Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 Sp. k. pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Kwartał E3) z garażem podziemnym z usługami, handlem i biurami na parterze i 1-szym piętrze wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Pl. Konesera 6 w Warszawie.