Rada nadzorcza

Maciej Matusiak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej (1992). W 1994 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych zaś w 2002 otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadany przez CFA Institute, USA. Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej i doradztwa inwestycyjnego.

W latach 1995-1996 pracował jako analityk i dealer papierów wartościowych w Deawoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA. W latach 1996-1998 był analitykiem akcji w Wydziale Zarządzania Aktywami w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA. W okresie 1998-2002 związany z Grupą Commercial Union Polska (obecnie Aviva) – jako analityk akcji początkowo w Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, później w Commercial Union Investment Management (Polska) SA.

Obecnie pełni następujące funkcje: Sekretarz Rady Nadzorczej BBI Development S.A, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Kęty SA, Członek Rady Nadzorczej LPP SA, Członek Rady Nadzorczej Drop SA, Członek Rady Nadzorczej Interbud-Lublin SA, Członek Rady Nadzorczej MLP Group SA.

Karol Żbikowski

Karol Żbikowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej – London Guildhall University i Gdańskiej Akademii Bankowej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Pan Karol Żbikowski w latach 1994-1997 był zatrudniony w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie, natomiast w latach 1997-2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie sprawował funkcję członka zarządu (1997-1998), a następnie prezesa zarządu (1999-2003). W latach 2003-2005 był doradcą w Enterprise Investors, a w latach 2004-2005 partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku był doradcą zarządu Orbis S.A. Od 2005 roku pracował w grupie Unicredit CAIB – był prezesem zarządu IR Services sp. z o.o., od 2006 roku dyrektorem zarządzającym w Unicredit Markets & Investment Banking. Od 2008 do 2011 roku Pan Karol Żbikowski był członkiem zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. oraz przewodniczył radom nadzorczym spółek z Grupy WSiP – operatora logistycznego Alfa Logis oraz Wydawnictwa Zielona Sowa. W latach 2011-2015 był wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu Incentive Solutions Polska. Prowadzi działalność w zakresie doradztwa gospodarczego. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych Grupy Kapitałowej Fasing S.A., Elektrim Telekomunikacja sp. z o.o. – większościowego udziałowca Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era), Cersanit S.A., WSiP S.A., Magellan S.A. Echo Investment S.A. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Elektrobudowa S.A. oraz członkiem Rad Nadzorczych Sanok Rubber Company S.A., Open Finance TFI S.A.

Paweł Turno

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w którym przez dwa lata pracował jako asystent. Był jednym z założycieli i w latach 1989-1997 Prezesem Zarządu Emax Sp. z o.o. oraz w latach 1990-1994 założycielem i Prezesem Zarządu AMS S.A. W latach 1998-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BB Investment S.A.

Aktualnie pełni następujące funkcje: Prezes Zarządu Brainbox Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej BBI Development S.A., Członek Rady Nadzorczej Infoscan S.A., Członek Rady Nadzorczej Public Profits Sp. z o.o, Członek Rady Nadzorczej SMG Ventures Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej KWK Sp. z o.o.

Obecnie jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Stowarzyszenia Domus Polonorum oraz członkiem zarządu Fundacji Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Maciej Radziwiłł

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada także tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Stanu Illinois. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

w latach 1987-1990 Asystent i wykładowca – Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii
w latach 1991-1993 Konsultant – NBS Dewe Rogerson
w latach 1993-1994 Szef Działu Analiz – Creditanstalt Securities S.A.
w latach 1994-1995 Vicepresident (equity research) – Credit Suisse First Boston Ltd.
w latach 1995-1998 Dyrektor – Union Bank of Switzerland and Warburg Dillon Read
od 1998 do chwili obecnej Prezes Zarządu – Cresco Financial Advisors sp. z o.o
od IV do IX 2002 Prezes Zarządu – Elektrim S.A.
od 2001 do 2012 Prezes Zarządu – Trakcja Polska S.A.

Aktualnie zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BBI Development S.A.
Ponadto pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej w spółkach: PKP Energetyka SA, AB Kauno Tiltai, Quercus TFI S.A., EBS SA.

Artur Lebiedziński

Artur Lebiedziński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1998 rok) oraz posiada tytuł MBA (2003 rok) zdobyty w International Institute for Management Development (IMD) w Lozannie, Szwajcaria.

W latach 1997 – 2000 oraz 2004 – 2006 pracował w CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 2001 – 2002 był zatrudniony w zespole bankowości inwestycyjnej Bank of America w Londynie. W latach 2006 – 2007 pracował na stanowisku Dyrektora w Societe Generale w Warszawie, gdzie był odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację transakcji finansowania strukturalnego i dłużnego. W latach 2007 – 2013 zarządzał firmą OMNICAPITAL świadczącą usługi doradztwa finansowego, przede wszystkim w sektorze nieruchomości, energetyki oraz handlu. W okresie od września 2013 do lutego 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości SA.

Ponadto pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji KGL SA.

Dokumenty