Akcjonariat

Kapitał zakładowy BBI Development S.A. wynosi 50.945.825,00 zł i dzieli się na 10.189.165 akcji zwykłych.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Fundusze QUERCUS TFI S.A. 1.081.914 10,62 10,62
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1.000.000 9,81 9,81
Maciej Radziwiłł 657.149 6,45 6,45

 

Akcje BBI Development SA posiadane przez Członków Zarządu

Michał Skotnicki 410.325 4,03%
Piotr Litwiński 99.500 0,98%
Rafał Szczepański 428.740 4,21%
Krzysztof Tyszkiewicz 429.740 4,22%
ŁĄCZNIE 1.368.305 13,44%