Akcjonariat

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Fundusze QUERCUS TFI S.A. 12.309.223 11,77 11,77
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 10.000.000 9,56 9,56
Maciej Radziwiłł 6.571.489 6,28 6,28