Zespół menedżerski

Michał Skotnicki

Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu François Rabelais w Tours we Francji (studia magisterskie), ze specjalizacją w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa handlu międzynarodowego (dyplom Centre de Droit du Commerce International). W latach 1999 – 2003 r. prowadził zajęcia z zakresu prawa cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 r. prowadzi projekty deweloperskie, szczególnie związane z warszawskim rynkiem nieruchomości.

Obok funkcji Prezesa Zarządu Emitenta pełni również funkcje: Prezesa Zarządu spółki Złota 44 sp. z o.o., Prezesa Zarządu spółki NPU sp. z o.o.; Prezesa Zarządu spółki PW Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Rafał Szczepański

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbył także specjalistyczny kurs w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Aktualnie pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu BBI Development SA i Prezesa Zarządu Juvenes-Projekt Sp. z o.o. Pełni także funkcje kierownicze w ramach grupy m.in.: Członka Rady Nadzorczej NPU Sp. z o.o. Spółka K.A.; Prezesa Zarządu w spółce Realty 4 Management Sp. z o.o.; Członka Zarządu Zarządzanie SEZAM Sp. z o.o.; Członek Zarządu PW Sp. z o.o.; Prezesa Zarządu Nowa Symfonia Sp. z o.o.; Prezesa Zarządu Nasza Symfonia Sp. z o.o. , Członka Zarządu Inwestycja Domaniewska Sp. z o.o.; Prezesa Zarządu w spółce Juvenes-Symfonia Sp. z o.o.
Do jego kompetencji należy pozyskiwanie nowych projektów dla spółki, a także nadzór nad polityką sprzedażową i marketingową.

Rafał Szczepański posiada bogate doświadczenie w aktywizacji przedsięwzięć developerskich. Przy jego aktywnym udziale zostały powołane spółki celowe do realizacji takich spektakularnych projektów jak Plac Unii, Nowy Sezam, Centrum Praskie Koneser i ZŁOTA 44 w Warszawie.

Obok działalności stricte biznesowej Rafał Szczepański prowadzi szeroką działalność społeczną. W styczniu 2010 r. zapoczątkował akcją STOP Janosikowe. Rafał Szczepański zainicjował powstanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy „janosikowej”. Prezentował projekt nowelizacji podczas plenarnego posiedzenia Sejmu zimą 2012 r.

Rafał Szczepański jest także pomysłodawcą cyklu książek poświęconych historii Warszawy „oglądanej” przez pryzmat inwestycji prowadzonych przez spółkę BBI Development SA. Dotychczas z serii „Warszawa wielkomiejska” ukazały się: „Pasaż Simonsa”, „Rezydencja Foksal i okolice”, „Koneser, Ząbkowska i okolice” , „Plac Unii i okolice” i „ZŁOTA 44 i inne warszawskie niebotyki”.

Za działalność społeczną na rzecz stolicy i Mazowsza Rafał Szczepański został uhonorowany medalami: „Zasłużony dla Warszawy” i „PRO MASOVIA”. W maju 2015 r. za działalność publiczną Rafał Szczepański został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Piotr Litwiński

Członek Zarządu

Jest absolwentem wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Calgary. W latach 1992-1996 był zatrudniony w polskim przedstawicielstwie kanadyjskiego holdingu inwestycyjnego International UNP Holdings na stanowiskach, między innymi, analityka oraz junior asset managera. Od 1996 do 1999 pracował jako analityk, a następnie zarządzający portfelem pakietów mniejszościowych w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym. W latach 2000-2005 pełnił funkcję Dyrektora ds. Operacji i Analiz, Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego oraz Likwidatora Spółki Polskie Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Diament” SA.

Obok funkcji Członka Zarządu Emitenta pełni także następujące funkcje: Prezesa Zarządu w Spółce Realty 3 Management Sp. z o.o.; Członka Zarządu w spółce Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o.; ; Członka Zarządu Złota 44 sp. z o.o.; Członka Rady Nadzorczej spółki NPU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, Członka Zarządu Funduszu IMMOBILIA Fund Sicav SIF.

Krzysztof Tyszkiewicz

Członek Zarządu

W 1996 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 2004 ukończył ponadto kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami. W 1990 roku odbył roczny staż projektowy w Atelier de Architecture Georges Rhally w Szwajcarii. Jest współautorem wszystkich projektów powstałych w pracowniach projektowych spółek JKKT Sp. z o.o. oraz Juvenes Sp. z o.o., w tym m.in. Fabryki Kosmetyków Bell w Józefowie, budynku kinowo-usługowo-biurowego „Centrum Praha”, budynków apartamentowych i biurowych oraz licznych projektów realizowanych obecnie przez spółki celowe Emitenta, w tym Rezydencji Foksal oraz Centrum Marszałkowska. W latach 2009-2013 pełnił funkcję przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga Północ.

Obok funkcji Członka Zarządu Emitenta pełni także następujące funkcje: Zastępcy Prezesa Zarządu w spółce Juvenes-Symfonia Sp. z o.o.; Zastępcy Prezesa Zarządu w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Juvenes; Wiceprezesa Zarządu Juvenes-Projekt Sp. z o.o.; Prezesa Zarządu Juvenes-Serwis Sp. z o.o.; Członka Zarządu Nasza Symfonia Sp. z o.o.; Członka Zarządu Nowa Symfonia Sp. z o.o.